Avtalsrörelse

Byggnads varslar om strejk för 500 byggnadsarbetare i Värmland

1:05 min

Byggnads har sagt upp Byggavtalet och varslar om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI). Stridsåtgärderna träder i kraft den 12 mars och den 19 mars och berör fjorton byggarbetsplatser i Värmland.

Stridsåtgärderna omfattar cirka 3 000 av Byggnads medlemmar och berör cirka 80 företag på 160 byggarbetsplatser. I Värmland berörs företagen Bygg Dialog, NCC, Skanska och Peab på fjorton byggarbetsplatser. Sammanlagt berörs 500 byggnadsarbetare i Värmland. Bland annat byggen vid Höljesdammen, Töcksfors shoppingcenter, Sannerudsskolan i Kil samt Hagaborgsskolan och Hedenverken i Karlstad.

Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin säger att parterna har förhandlat i över en månad utan att man har kommit ett enda steg närmare en lösning på problemet med underentreprenörskedjorna.

--