Arbetsförmedlare riskerar åtal

Två anställda på en arbetsförmedling i Värmland är misstänkta för bedrägeri och riskerar åtal och uppsägning. Det var länsarbetsnämnden som upptäckte att en av de anställda lämnade in felaktiga reseräkningar. Räkningar som en annan anställd attesterade utan att ha den befogenheten.

Totalt handlar det om räkningar på omkring 50.000 kronor och de ska ha lämnats in under en period av fyra år. Arbetsmarknadsstyrelsens personalnämnd ska ta ställning till uppgifterna vid ett möte den 10 februari.