Torsby kommun och Kommunal överens om tidsstudier

Torsby kommun och fackförbundet Kommunal har nu kommit överens om tidsstudier inom äldreomsorgen.

Parterna är överens om att mäta färdigt den personalgrupp som påbörjats på Valbergsgården och dessutom mäta om hemtjänstgruppen i Östmark ännu en gång, vilket också kommer att göras för Valbergsgården. Men det är fortfarande frivilligt för Kommunals medlemmar om de vill delta i studien. Bakgrunden till mätningen av hemtjänstpersonalen är ett krav från kommunrevisorerna om att mäta effektiviteten i vården.