Landstinget vill prata ekonomi med statsministern

Den borgerliga landstingsledningen begär nu att få ett möte med statsminister Göran Persson för att diskutera landstingets ekonomi.

Anledningen är att statsministern vid sitt besök i Karlstad i november uttalade sig kritiskt om landstinget i Värmland och dess ekonomi. I ett brev till regeringskansliet skriver de borgerliga landstingsråden att de finner det anmärkningsvärt att statsministern uttalar sig negativt och att han baserar sin kritik på ett felaktigt underlag. De begär nu ett möte med Göran Persson för att belysa orsakerna till varför landstingets ekonomi ser ut som den gör.