56 drabbas av nedläggning

Teletjänstföretaget North Book i Uddeholm läggs ner och 56 anställda förlorar jobbet i och med nedläggningen i sommar.

North Book sköter flygbokningar åt bland annat moderbolaget British Airways, som nu koncentrerar telefonbokningen till dess företag i Bremen i Tyskland. Det är den ökande användningen av internet också i samband med flyg som lett till arbetsbrist för telefonservicen - bara för tre år sedan var det 130 anställda på North Book i Uddeholm.