Landstinget anmäler bristande rutiner vid asylmottagning

Landstinget i Värmland har gjort en ny anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Anmälan gäller bristande rutiner vid en av asylmottagningarna i länet.

Mottagningarna sköts i regel av särskilt utbildade sjuksköterskor och är avsedda speciellt för asylsökande flyktingar som behöver vård. Vid den aktuella mottagningen upptäcktes förra våren en rad brister i rutinerna. Bland annat var rutinen för beställning av prover och bevakning av provsvar otydlig och klara delegationsordningar saknades. Mottagningen har nu infört nya och bättre rutiner på mottagningen.