Kommuner kör svarttaxi

Nio värmländska kommuner kör i praktiken svarttaxi när de vid handikapptransporter med de egna fordonen tar betalt - Svenska taxiförbundet säger att man nu kommer att polisanmäla kommunerna.

Ingen värmländsk kommun har det yrkestrafiktillstånd som krävs för att ta ut en avgift, skriver Nya Wermlands-Tidningen, och en av orsakerna tros vara att de kommunala förvaltningarna inte vet vad som egentligen gäller. Karlstads kommun uppger man att efter lång tid utan trafiktillstånd nu ska ansöka om det.