Karlstads Energi sänker elpriserna

Tillsvidarepriset på el sänks och en fast avgift införs

Från den 1 mars sänks tillvidarepriset på el från 36 öre per kilowattimme till 29 öre. Samtidigt införs en fast avgift på 100 kronor per år. Enligt Karlstad Energi medför den nya fasta avgiften mer rättvis fördelning av kostnaderna för olika kundkategorier. En kund som förbrukar 5.000 kilowattimmar per år kommer att tjäna ungefär 300 kronor per år.