Vinstlyft för Stora Enso

Skogsindustrijätten Stora Enso redovisar en vinst före skatt, exklusive engångsposter, på drygt 220 miljoner kronor (24,7 miljoner euro) för fjärde kvartalet 2004.

Det kan jämföras med vinsten på drygt 43 miljoner kronor (4,8 miljoner euro) motsvarande period 2003. Tidigare i dag meddelade Stora Ensos styrelse att den föreslår en utdelning på drygt 4 kronor per aktie, en oförändrad nivå jämfört med året före.