Lodjursinventeringen förlängs

Lodjursinventeringen i länet kommer att fortsätta fram till den 28:e februari. Två veckor längre än vad som först var planerat. Orsaken är den snöfattiga vintern som försvårat inventeringen.

Hittills under inventeringen har ett stort antal familjegrupper av lodjur spårats men det finns fortfarande stora områden med få eller inga rapporter. Exakt hur många familjegrupper som spårats är svårt att avgöra då det i vissa fall kan röra sig om samma grupp lodjur som setts på olika ställen vid olika tillfällen. Det är första gången man testar att göra en inventering av lodjur under en så lång period i Värmland.