Karlstadsborna trivs och tror på framtiden

Tillgång till vatten, bra boende samt pappers- och förpackningsindustrin. Det är starka kännetecken för Karlstadsregionen.

Det visar en attitydundersökning som gjorts bland invånarna i Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Karlstads kommuner. Undersökningen visar också att invånarna känner framtidstro och har framåtanda. Men invånarna anser att det finns saker som bör förbättras. Bland annat fritidsaktiviteter, kulturutbud och kommunikationerna till och från regionen. 600 peroner har deltagit i attitydundersökningen.