Minus för Rottneros

Massatillverkaren Rottneros gjorde en förlust förra året på 108 miljoner kronor efter finansnetto - det ska jämföras med en vinst året dessförinnan på 115 miljoner.

Resultatförsämringen kan till stor del förklaras med dryga kostnader i samband med omstruktureringar i koncernen. För 2005 tror Rottneros på en stark massamarknad och stigande priser, och räknar med vinst igen under innevarande år.