Satsning på äldre finsktalande i Degerfors?

Socialförvaltningen i Degerfors ska undersöka om det behövs ett särskilt boende för äldre finsktalande i kommunen.

Man ska också granska om det behövs fler anställda inom äldreomsorgen som talar finska. Vänsterpartiet i Degerfors har uppmärksammat att det bor många äldre finsktalande i Degerfors och Karlskoga. Och partiet har velat att kommunen just utreder vad som kan göras ytterligare för de finsktalande.