Frivården klagar hos minister

Kriminalvårdens frivårdsenheter protesterar i ett brev till justitieministern mot de föreslagna besparingarna.

Bland annat frivården i Karlstad varnar för att neddragningar leder till sämre möjligheter för återanpassning av kriminellt belastade och i förlängningen ökade kostnader för samhället. Spara pengar genom att satsa på frivården, uppmanar frivårdsenheterna justitieminister Thomas Bodström.