Bättre samordning krävs av psykvården

Bättre samordning mellan landsting och kommun kan vara ett sätt för att förbättra vården av psykisktsjuka, det menar

Ann Tjernberg, ledamot i den Nationella psykiatrisamordningen.

En av de stora frågorna för utredningen är att komma tillrätta med problemet med att den dåliga ekonomin i landsting och kommuner gör att många psykiskt sjuka bollas fram och tillbaka mellan dessa huvudmän. Ann tjärnberg är däremot osäker på om det behövs ny lagstiftning för att komma till rätta med problemet.