Landstinget betalat 200.000 kronor i skadestånd till Vårdförbundet

Vårdförbundet i Värmland har fått 200.000 kronor i skadestånd av Landstinget. Orsaken till skadeståndet är att medlemmar har arbetat mer övertid än de 200 timmar som lagen tillåter utan att arbetsgivaren begärt dispens.
Den olagliga övertiden uppstod under 2002 och 2003.