Tingsrätterna går samman - i teorin

Idag slogs tingsrätterna i Karlstad, Arvika, Kristinehamn och Sunne samman till en tingsrätt - Värmlands tingsrätt.
Men det kommer att dröja ända till slutet av 2006 innan personalen på de gamla tingsrätterna är samlade under ett tak i Rådhuset i Karlstad.

Orsaken till dröjsmålet är omfattande om- och tillbyggnader av Rådhuset.
När byggnationen är slutförd flyttas verksamheten till Karlstad - men det kommer att hållas domstolsförhandlingar även vid tingsställen i Arvika och Sunne.