Klartecken för skidtunnel i Torsby

Alla de pengar som behövs för att kunna bygga en skidtunnel i Torsby är nu i hamn.

Som en direkt följd av det beslutade idag Fritid Nordvärmland att ge klartecken till projektet.
Fritid Nordvärmland ska förvalta skidtunneln när den väl är byggd. Och byggstarten av den 61,2 miljoner kronor dyra tunneln är planerad till mars, invigningen sker ett år senare.