Ingen 18-hålsbana i Torsby

Torsby Golfklubb har övergett tanken på att bygga ut nuvarande 9-hålsbana till en 18-hålsbana. Den golfbanearkitekt som klubben anlitat anser nämligen inte att det finns markområden som är lämpliga att bygga ytterligare nio hål på.

Golfklubben har därför bestämt sig för att förbättra den nuvarande banan med nio nya alternativa utslagsplatser så att den skulle kunna spelas som en 18-hålsbana.

Ombyggaden beräknas kosta drygt 800.000 kronor och golfklubben söker nu bidrag av bland andra kommunen och länsstyrelsen.