Tågåkeriet nyanställer

Det stormfällda virket i Småland leder till att Tågåkeriet i Bergslagen, Tågab, nu nyanställer fem personer.

Det innebär att Tågab idag har totalt cirka 75 anställda. Tågab kör bland annat 37 vagnar per dag med stormfällt virke från lastningsstationerna i Småland till Haldens pappersbruk i Norge, Hasselfors och Gävle. För att klara av transporterna från Småland har Tågab dessutom köpt in två nya lok.