Lovord över förpackningsidéer

Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky, visade stort intresse av Designstudions förpackningar vid gårdagens besök på Karlstads Universitet

Leif Pagrotsky tyckte det var bra att Designstudion nu inriktar sig på förpackningar, där man är bäst i Sverige. Värmlänningarna borde dock utnyttja konkurrensfördelarna med att bättre ta tillvara närheten till Norge. Idag är samarbetet större med Malmö, än med Sarpsborg och Oslo. Där finns mycket att hämta när det gäller framtida utveckling, enligt Pagrotsky.