Ny yrkesutbildning på Sundsta/Älvkullen

Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad kan starta två nya yrkesutbildningar.

Den ena utbildningen har inriktningen maskinkonstruktör med industridesign och den andra inriktning elektronik produktion/konstruktion. Det handlar om sammanlagt 40 platser per termin. Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning har beviljat statbidrag på 60 000 kronor per studerande och år. Utbildningarna bedöms fylla ett angeläget behov på arbetsmarkanden och kan starta redan i augusti i år.