Vårdcentralen i Skåre får kritik av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket fann flera brister när de inspekterade vårdcentralen i Skåre i mitten av januari.

Bland annat ska vårdcentralen nu undersöka hur de kan minska stressen för läkarsekreterare och undersköterskor, se till att det finns möjlighet att fly undan eller få snabb hjälp om någon patient blir hotfull samt förbättra ventilationen och datorarbetsmiljön. Kraven ska åtgärdas senast 30 maj.

På plussidan konstaterade Arbetsmiljöverket att vårdcentralen i Skåre är fullt bemannad vad gäller läkare, vilket är en stor förbättring av arbetsmiljön jämfört med tidigare.