Sämre vägar i norr än i söder

Omkring 60 procent av vägarna i mellersta och norra Sverige får underkänt vad det gäller trafiksäkerhet. Det visar en undersökning som Motormännens riksförbund gjort. I början av december förra året presenterade Motormännen en motsvarande undersökning av vägarna i södra Sverige. Där visade sig cirka 30 procent av dem vara undermåliga.