Mer pengar till frivårdsenheter

Kriminalvårdens frivårdsenheter kommer att få mer pengar. Det beskedet ger nu justitieminister Tomas Bodström efter att han fått ett protestbrev från ett 40-tal frivårdsenheter i landet. Bland annat har frivården i Karlstad skrivit under brevet där man oroas över neddragningar som skulle leda till sämre möjligheter för återanpassning av kriminella. Men Tomas Bodström säger att inte kommer att bli några nedskärningar