200 mjölkbönder slutar inom några år

Milko kommer att få ett stort produktiopnsbortfall inom några år. En nyligen gjord enkätundersökning visar nämligen att cirka 200 mjölkbönder kommer att lägga av inom några år. Visserligen kommer de mjölkbönder som är kvar att öka sin produktion men det är tveksamt om det ersätter hela bortfallet.