Hovrättsdom mot sexförbrytare

Hovrätten fastställde idag Karlstad tingsrätts dom mot en 25-årig man för sexuellt utnyttjande av underårig. Mannen döms till 6 månaders fängelse.

Mannen hade överklagat tingsrättsdomen till hovrätten och yrkat på skyddstillsyn istället för fängelse. Men Hovrätten fann inga skäl att ändra den tidigare domen. 25-åringen arbetade på ett behandlingshem för ungdomar i Forshaga när han vid upprepade tillfällen hade sexuellt umgänge med en intagen underårig flicka för 2 år sedan. Mannen hade ett halvår senare också sexuellt umgänge med en underårig flicka i Kungälv.