Fartyg gick på grund utanför Gruvön

Ett norskregistrerat fartyg gick på grund vid farleden till Gruvön i Grums vid ett-tiden inatt.

Fartyget hade ingen last, det hade lossat massaved och var på väg ner mot Vänersborg.

Enligt Sjöfartsverket skedde inga miljöfarliga utsläpp.

En bogserbåt drog loss fartyget, som är på 4 400 dödviktston.