Antalet HIV-smittade i Vämland ökar

Antalet hivsmittade i Värmland ökade ifjol. Under 2004 registrerades tretton nya hiv-fall på Centralsjukhusets

År 2003 upptäcktes nio fall - och åren dessförinnan bara enstaka fall.
Samtliga smittade personer har smittats i utlandet och flertalet av fjolårets nya fall utgörs av utländska medborgare.