Kommuner räddar vägbyggen

Två planerade vägprojekt i Värmland kommer nu troligen att startas genom att kommunerna förskotterar pengar.

På E 18 mellan Kronoparken - Skattkärr har Vägverket tillstyrkt att Karlstads kommun förskotterar 230 miljoner kronor. Projektet omfattar 6 kilometer motorväg och byggstart är beräknad till perioden 2006 - 2007. På Riksväg 61 förbi Åmotfors har Vägverket tillstyrkt att Arvika, Eda och Kils kommuner förskotterar 65 miljoner kronor. Det projektet gäller 2 kilometer ombyggd väg. Enligt länsplanen är byggstart planerad till år 2007, men byggandet kan påbörjas under hösten 2005. Det blir regeringen som tar beslut om förslagen från Vägverket.