Skattetvist avgjord för motoräss

Det blev en halv seger i länsrätten för värmländske rallycrosstjärnan Per Eklund - domstolen håller inte med Skatteverket som klassat hans tävlingsbilar som personbilar och därför underkänt stora momsavdrag.

Däremot eftertaxeras Per Eklund med knappt 775.000 kronor för oredovisade sponsorpengar på bankkonto i England, enligt Nya Wermlands-Tidningen. Eklund hade överklagat Skatteverkets beslut, efter skatterevision, till länsrätten.