Revolt bland småföretagarna

Förslaget att lägga ner de 21 regionkontoren har lett till öppet uppror i småföretagens organisation Företagarna.

P g a den tänkta centraliseringen kräver nu 19 av regionerna, bl a den i Värmland, att vd:n och styrelseordföranden avgår - redan tidigare har Gunvor Engström och Salvatore Grimaldi anklagats för toppstyre. Regionerna enades om en protestskrivelse vid ett möte i Karlstad och påtalar att kärnan i verksamheten är en stark regional och lokal förankring.