Försiktig optimism hos företagen i Värmland

De värmländska företagarna är försiktigt optimistiska inför framtiden. Det visar en enkät som Handelskammaren i Värmland har gjort.

92 procent av de svarande tror att deras företags omsättning kommer att öka eller vara oförändrad de närmaste tre månaderna. 20 procent tror att antalet anställda kommer att öka med 1-2 personer och 70 procent tror att antalet anställda kommer att vara oförändrat de kommande tre månaderna. Drygt 80 procent säger att orderläget nu jämfört med för tre månader sedan är bättre eller oförändrat.