Friskola utan kommunala bidrag

Skolverket godkänner ansökan från Transtrands skolas ideella förening i Torsby om att bli friskola - men det får ske på egen bekostnad.

Skolverket ger klartecken till att Transtrands skola får bli friskola men avslår samtidigt föreningens ansökan om kommunala bidrag från Torsby kommun. Anledningen till att kommunen inte behöver betala bidrag till friskolan i Transtrand är enligt skolverket att den ekonomiska situationen i kommunen är svag och att en friskola skulle göra att en annan kommunal skola måste läggas ner.