Militärer vill bli poliser

Många yrkesofficerare på A9 är intresserade av polisyrket. 57 yrkesofficerare och kadetter i Kristinehamn har sökt den så kallade omställningsutbildningen som Rikspolisstyrelsen planerar. De militärer som anmält sitt intresse är i åldrarna 22-40 år. Hur många utbildningsplatser det blir och var utbildning ska ske är för närvarande oklart.