Tvättstrid går vidare

Det blir en ny rond i kammarrätten i landstingets tvist med det företag som tidigare stått för tvättjänsterna, men som förlorat uppdraget.

Tvätteribolaget Simonsen är missnöjt med att upphandlingen avbröts, då landstinget ansåg att bolaget som enda anbudsgivare inte klarade uppställda krav - istället skrevs avtal med ett landstingsägt tvätteri i Alingsås. Kammarrätten har nu beslutat att granska om lagen om offentlig upphandling har följts - efter överklagande från Simonsen, med nya namnet Textilia Tvätt- & Textilservice.