Skolbeslut överklagas

Skolverkets beslut att låta Transtrands skola bli friskola, men att inte få några kommunal bidrag kommer troligen att överklagas, det säger Sara Edbom i skolans föräldragrupp.

Hon välkomnar beskedet om att skolan får bli friskola - men ifrågasätter beslutet att inte tillåta några kommunala bidrag och motiveringen att Torsby kommun har en mycket dålig ekonomi. Föreningen kommer nu att kontakta en jurist för att undersöka möjligheten att överklaga beslutet, man ska också se över möjligheten att få andra bidrag.