Vargdöd i norr & i väst

Den varg som Naturvårdverket gett tillstånd till skyddsjakt på i byn Ringvattnet i norra Jämtland är skjuten, den sköts sannolikt i natt.

Vargen hade tidigare skadat en hund, som dog av skadorna, och dessutom tagit ett antal renar. Flera försök gjordes att skrämma bort den, men förgäves - Naturvårdsverket beslutade därför att tillåta jakt på vargen i närheten av byn. Och igår påträffades en död varg på en sjöis nära Uddevalla. Det var en viltspårare som hittade vargen och polisen kunde konstatera att det inte ligger något jaktbrott bakom. Vargen har alltså dött en naturlig död och den skabbangripna vargen kommer att undersökas på Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala.