Bättre för Sunneföretagarna

Företagarna i Sunne blir allt nöjdare med näringslivsklimatet i kommunen. Det visar en ny mätning från organisationen Svenskt Näringsliv.

Kommunen har fått betyget 4,1 på en från skala från 0 till 6. År 2003 gav företagarna betyget 3,9. Det som Sunne-företagarna vill förbättra är bland annat kommunikationer, osund konkurrens och kontakter med skolan.