Karlskoga förlorar jobb?

Över 1.000 personer riskerar att mista jobbet inom Försvarskoncernen Saab, där bland annat Bofors Dynamics i Karlskoga ingår.

Det är koncernens VD, Åke Svensson, som kommenterar personalläget i det bokslut som presenterades idag. Mellan 1.000 och 1.500 personer kan bli av med jobben och neddragningarna beror främst på att SAAB räknar med minskade beställningar när det svenska försvaret krymper. Vid Bofors i Karlskoga jobbar idag cirka 500 personer, men hur eventuella neddragningar skulle slå mot Karlskoga finns det inga uppgifter om.