Oro för SJ-flytt

Kommunledningen i Karlstad oroas över vad som kan ske med SJ:s verksamhet i Karlstad och framtiden för de 35 från nedlagda tågbolaget Linx som är stationerade i kommunen.

Det är uppgifterna om en eventuell omstationering av tågpersonalen till Stockholm som gör att kommunledningen begär att få information direkt från ansvariga SJ-chefer, och då även kunna argumentera för en fortsatt regional bas i Karlstad för tågbolaget.