Fängelse för Karlskogabo

Göta hovrätt har fastställt en dom i Örebro tingsrätt för en 27-årig man från Karlskoga.

Mannen döms till fängelse i sex månader för bland annat misshandel, olaga hot och narkotikabrott. Förutom fängelse ska mannen betala skadestånd till två kvinnor som han misshandlat och hotat med repressalier. Två poliser i Karlskoga får också skadestånd efter att ha blivit hotade av mannen när de skulle gripa honom.