Barns åsikter om betyg och nationella prov kartläggs av universitetet

Hur upplever elever i årkurs sex att få betyg och göra nationella prov? Svaret på den frågan söks av en forskargrupp vid Karlstads universitet.

Vetenskapsrådet har beviljat forskarna drygt sex miljoner kronor för att titta närmare på mellanstadieelevers erfarenheter. Gruppen leds av professor Héctor Pérez Prieto vid Karlstads universitet.

- Vi vill kartlägga vilka konsekvenser återinförandet av betyg i årskurs sex får, säger han.