Få värmlänningar utnyttjar högkostnadsskyddet när det gäller tandvård

1:27 min

Värmland ligger längst ner när det gäller att ta ut högkostnadsskyddet inom tandläkarvården. Högkostnadsskyddet infördes med 2008 års tandvårdsreform och tanken var att patienter med störst behov skulle få mest hjälp.

Tandläkartidningen har gjort en granskning av högkostnadsskyddet och resultatet blev inte riktigt som regeringen tänkt sig, det har visat sig det är de med höga löner som använder sig mest av reformen.

Ju högre inkomst, desto mer utnyttjas högkostnadsskyddet. Nästan var femte höginkomsttagare har utnyttjat högkostnadsskyddet, mot var tionde låginkomsttagare.

Var fjärde stödkrona går till Stockholms län samtidigt är det länet som har den yngsta, friskaste och mest välbärgade befolkningen. Räknat per invånare får Stockholm län i snitt ut närmare 630 kronor från högkostnadsskyddet. Det är 70 procent mer än i Östergötland, Värmland och Södermanland där snittet ligger på drygt 370 kronor per invånare.

52 procent av alla vuxna känner inte till att det finns ett skydd mot höga kostnader i tandvården.

Elisabeth Wennerberg är tandläkare på Folktandvården i Karlstad och hon tycker att reformen borde gälla från första kronan och inte som i dag från 3 000 kronor.

– På något sätt borde de se över högkostnadsskyddet. Som det är nu är det inte bra, säger hon.