Karlstads gymnasier slår upp dörrarna för niondeklassare

1:13 min

Idag och i morgon får Karlstads niondeklassare besöka gymnasier, för att få veta mer om skolornas utbildningar inför sitt kommande gymnasieval. En av frågorna som togs upp vid niornas besök på Nobelgymnasiet var vilka kurser man ska ha läst för att, efter gymnasiet, kunna läsa på universitet. En av dem som tog emot på Nobelgymnasiet var studievägledare Ylva Kungberg.

Enligt Ylva Kungberg så efterfrågas yrkeskunniga inom till exempel bygg och anläggning såpass att Nobels elever borde ha lätt att få jobb.

– Samhället växer, så behovet av yrkesfolk är stort, säger Ylva Kungberg.

Dessutom är mängden elever som erbjuds plats på respektive utbildning anpassat till branschens behov.