Ännu inget beslut om ny VA-taxa på Hammarö

Förslaget på en ny taxa för vatten och avlopp i Hammarö kommun återremitterades igår efter en långt möte. Det förslag som fanns om en taxa på 180.000 kronor skrotades, istället ska kommunstyrelsens arbetsutskott ta hjälp av servicenämnden och utreda den metod som Karlstad har där fastighetens kvadratmeteryta taxeras.

Majoriteten i kommunen vill att man anpassar sig till Karlstad, oppositionen vill att det utreds förutsättningslöst. Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträde på måndag.