Rektor anmäls till Skolinspektionen efter att ha gett elever rastförbud

En rektor vid en skola i en av Karlstads kranskommuner har anmälts till Skolinspektionen. Enligt anmälan så beslutade rektorn att två tio-åriga elever inte fick ta någon rast under en hel vecka efter att de varit bråkiga på en lektion. Anmälaren anser att rastförbudet bryter mot arbetsmiljölagen och Skolinspektionen har nu inlett en granskning av ärendet