Rädda Barnen kritiserar Barnahusen

Verksamheten vid de så kallade Barnahusen i Sverige måste förbättras.  Det visar en granskning som Rädda Barnen gjort tillsammans med Linköpings universitet.

Idag finns Barnahus i 164 av landets 290 kommuner. Verksamheten vänder sig barn och ungdomar under 18 år som misstänks ha varit utsatta för misshandel eller bevittnat våld i nära relationer eller varit med om sexuella övergrepp.

Barnahus Värmland invigdes i februari 2009 och i verksamheten deltar länets 16 kommuner, åklagarkammaren, polismyndigheten och landstinget. Syftet är att barns behov ska sättas i centrum vid utredningar i samband med misstankar om att barn utsatts för brott.

Den granskning som gjorts ställer nu krav på förändringar både på nationell och på regional nivå. Granskningen visar bland annat att hälso- och sjukvården har en bristande medverkan i Barnahusen.

Det ges inget krisstöd till barn och föräldrar, samordning och behandlingsinsatser sker inte via Barnahusen.

Granskningen visar även att det finns stora brister i fortbildning och kompetensutveckling.

I en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande i Värmland undrar nu Vänsterns oppositionsråd Anders Nilsson om landstinget i Värmland kommer att ta initiativ till förbättringar så att Barnahus Värmland blir ett fullvärdigt barnahus