Värmland

Skogsvårdsstyrelsen vill täppa till lucka i lagen

1:19 min

Skogstyrelsen föreslår till regeringen att skogsvårdslagen skäps när det gäller anmälan om avverkning. Orsaken är en lucka i lagen där det är oklart om vem som har anmälningsplikt.

-- Vi är oroliga för att luckan i lagen utnyttjas, säger Göran Öster, chefsjurist på skogsstyrelsen.

Bakom förslaget från Skogstyrelsen ligger en friande hovrättsdom, där ingen ansågs vara ansvarig när två värmländska skogsägare överlät ansökningen om avverkning till en virkesuppköpare som i sin tur anlitade en entrepenör. 

– Det kommer att ta tid att få till en lagändring, säger Göran Öster.

Med förslaget till regeringen om en lagändring vill skogsstyrelsen att enbart markägaren eller virkesuppköparen ska ta ansvaret för att anmälan görs på planerade skogsavverkningar.