Unik karta visas i Karlstad

0:54 min

För några år sedan hittades en kartrulle i ett av Karlstad kommuns förråd. Det visade sig vara en karta från 1713 som visar tomter och tomtmarker.

– Den hittades på rådhusets vind, säger lantmätare Morgan Nyberg.

Kartan visas under kartveckan på biblioteket i Karlstad.